Ιστορική και αρχιτεκτονική περιγραφή και εικονογράφηση σημαντικών μνημείων (κυρίως κτιρίων) της νεώτερης Αθήνας, από την Τουρκοκρατία μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα.
Από πλευράς χρήσεων, περιλαμβάνονται κατοικίες, κρατικά μέγαρα, ναοί, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, επιστημονικά ιδρύματα, μουσεία, θέατρα, ξενοδοχεία, πολυκατοικίες, εμπορικά καταστήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων κ.τ.λ.
Από πλευράς αρχιτεκτονικής τυπολογίας, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προεπαναστατικά και πρώιμα μετεπαναστατικά κτίρια, νεοκλασικά και εκλεκτικιστικά κάθε μορφής, κτίρια του μοντέρνου κινήματος του ’30 και του ρασιοναλιστικού φονξιοναλισμού, ουρανοξύστες του ’70 και εκδοχές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής του ’90.