... “αυτή η πόλη που δείχνει ότι πάσχει
απο γιγαντισμό, στην πραγματικότητα
εκτείνεται μέσα στα όρια που είχαν
διαμορφωθεί απο το πλέγμα των
αρχαίων αθηναϊκών δήμων.
Η εικόνα διαφοροποιείται σήμερα επειδή
η πόλη εμφανίζεται συμπαγής και όχι ως
σύνολο μικρότερων οικιστικών
πυρήνων.” ...

Slider